POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO NUKI.PL

Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkownika, przez Boleo Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce (62-070) przy ul. Głogowej 8 lok. 1. 

1. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – to Boleo Sp. z o.o.  z siedzibą w Dąbrowce (62-070), ul. Głogowa 8 lok. 1, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 493243 o numerze NIP7773235370 oraz numerze Regon 302630523, która świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika poprzez sklep internetowy nuki.pl.
 2. COOKIES - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.
 3. SKLEP - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: nuki.pl.
 4. URZĄDZENIE - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.
 5. UŻYTKOWNIK - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. OPERATOR - to podmiot przetwarzający dane osobowe zgodnie z dostępem udzielonym przez Administratora w tym: PayU S.A., PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.,  DPD Poland Sp. z o.o. oraz Edrone Sp. z o.o.

2. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie prawa ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) jak również w zgodzie z tzw. RODO –Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 4. Wykorzystanie informacji podanych przez Użytkownika może zostać wykorzystane do celów marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika.
 5. Dane o personaliach Użytkownika nie są zbierane do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, założenia konta Użytkownika, zapisania się do newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Sklepu.
 6. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie nuki.pl oraz założenie konta Użytkownika w Sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Sklep ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu prawidłową realizację zamówienia.
 7. Przetwarzamy wyłącznie Pani/Pana następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer konta w przypadku rozliczeń, adres korespondencyjny oraz, jeżeli dotyczy - nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP.
 8. Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Sklepu oraz w związku z realizacją umowy o świadczenie usług przez Administratora i realizacją umów z nim zawartych. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia dezaktywacji konta Sklepu lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umów, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów.
 10. Jeżeli  Użytkownik zapisał się do newslettera, dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub dnia wypisania się Użytkownika z newslettera. Newsletter obsługiwany jest przez podmiot mający siedzibę w Krakowie 31-153, ul. Szlak 77/220 - Edrone Sp. z o.o., w związku z czym dane Użytkownika są tam przechowywane w tym zakresie.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 12. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie Operatorom w celu realizacji umów zawieranych przez Użytkownika i Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, księgowych oraz firmom kurierskim.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania za pomocą narzędzi google analytics, facebook. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.

3. CEL ORAZ ZAKRES ZBIERANIA COOKIES 

Administrator zbiera dane Cookies w celu:

 1. identyfikacji oraz uwierzytelnienia Użytkownika w Sklepie, dzięki tym działaniom Użytkownik nie musi wielokrotnie podawać loginu i hasła przy przeładowaniu strony, wejściu na inną podstronę Sklepu. Opcja dostępna po zalogowaniu się Użytkownika w Sklepie;
 2. dostosowania zawartości Sklepu do indywidualnych potrzeb i oczekiwać Użytkownika;
 3. zebrania informacji o geolokalizacji Użytkownika i optymalizacji ustawień Sklepu;
 4. optymalizacji konfiguracji Sklepu, co pozytywnie wpływa na satysfakcję Użytkownika;
 5. dopasowania Sklepu do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik;
 6. umożliwienia z korzystania z takich funkcji Sklepu jak Koszyk czy Lista Życzeń;
 7. dopasowania oferty Sklepu oraz przygotowania marketingu bezpośredniego przygotowanego zgodnie z preferencjami Użytkownika;
 8. obsługi systemu partnerskiego oraz do weryfikacji źródeł przekierowań;
 9. zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk korzystania z serwisu po to, aby lepiej zrozumieć zachowania Użytkowników Sklepu i dopasować Sklep do ich potrzeb;
 10. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
 11. zalogowania do Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych między innymi takich jak: Facebook, Instagram, Pinterest;
 12. promocji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych;
 13. prezentowania reklam oraz ofert specjalnych dopasowanych do indywidualnych oczekiwań Użytkownika wykorzystując narzędzia internetowe np. Google AdSense. 

4.  WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA ORAZ DOSTĘP POPRZEZ COOKIES 

 1. Każdy Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, w tym określić warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu poprzez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.
 2. Modyfikację ustawień plików Cookies Użytkownik może dokonać na swoim urządzeniu poprzez zmiany w parametrach przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.
 3. Każdy Użytkownik samodzielnie może ograniczyć stosowanie plików Cookies na danym Urządzeniu.
 4. Każdy Użytkownik samodzielnie może również usunąć pliki Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Usunięcie bądź ograniczenie dostępu do plików Cookies może spowodować niedostępność niektórych funkcjonalności Sklepu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników bezpłatnych newsletterów poprzez wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS, MMS zawierających między innymi reklamy i promocje, o ile Użytkownik wyraził na nie zgodę wypełniając formularz rejestrowy bądź wyraził zgodę w późniejszym czasie zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach konta Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik może wyłączyć opcję otrzymywania newslettera oraz wiadomości SMS i MMS poprzez odznaczenie tej funkcji w ustawieniach konta Użytkownika w Sklepie.
 3. Przesyłane informacje handlowe przez Administratora zgodne są z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002r.).

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password